PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Prelekcja
Partnership jako narzędzie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
Zenon Kozendra | PKP CARGO S.A.
Zenon Kozendra | PKP CARGO S.A.
Zenon Kozendra | PKP CARGO S.A.
Zenon Kozendra | PKP CARGO S.A.

11.20-12.10
Celem prezentacji jest przedstawienie projektu budowania kultury organizacji opartej na partnership w relacjach z partnerami społecznymi na przykładzie jednej z największych krajowych organizacji.

Przedstawione zostan± do¶wiadczenia z procesu implementowania przywództwa partnerskiego, jego wpływ na zmniejszenie kosztów zatrudnienia oraz na osi±ganie celów biznesowych. Podkre¶lone będzie znaczenie partnership w zarz±dzaniu zmian± oraz znaczenie partnerstwa w przygotowaniu i przeprowadzaniu restrukturyzacji kilkudziesięciotysięcznej organizacji.

Partnership będzie przedstawiony jako narzędzie sprzyjaj±ce budowaniu atmosfery dialogu i synergii działań niezbędnej do optymalizowania kosztów zatrudnienia i zwiększania skuteczno¶ć realizowania zadań biznesowych.
Pełnomocnik Zarz±du ds. Strategii Personalnej PKP CARGO SA. Członek Zarz±du ZPK w Polsce. 2001 - 2005 Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO SA. Od grudnia 2005 do czerwca 2008 Członek Zarz±du ds. Pracowniczych PKP CARGO SA. Absolwent administracji i studiów podyplomowych w zakresie zarz±dzania. Współtwórca nowej strategii personalnej dla PKP CARGO SA. Kierował wdrożeniem Zinteg. Syst. Zarz±dz. Kadrami i Płacami opartym na SAP.
PKP CARGO S.A.
PKP CARGO S.A. jest krajowym i międzynarodowym kolejowym przewoĽnikiem towarowym ¶wiadcz±cym także usługi logistyczne i spedycyjne. Zatrudnia około 37 tysi±cy pracowników w 17 jednostkach organizacyjnych w całej Polsce. Dysponuje liczb± prawie 3,6 tys. lokomotyw i ponad 82 tys. wagonów. Jest drugim w Unii Europejskiej kolejowym przewoĽnikiem towarowym. Każdego dnia firma uruchamia ¶rednio ponad 1000 poci±gów towarowych. Mimo szybko postępuj±cej liberalizacji polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych, spółka zachowuje pozycję lidera w branży.
 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: