PARTNERZY
MEDIA
ORGANIZATOR
 
Idea projektu

Konferencje tematyczne Knowledge Village to wszechstronny projekt w sposób kompleksowy obejmuj±cy najważniejsze zagadnienia z obszaru zarz±dzania organizacj±.

Projekt składa się z unikatowych konferencji poruszaj±cych najbardziej aktualne tematy w poszczególnych nitkach tematycznych. Konferencje tematyczne s± czę¶ci± szeroko zakrojonej inicjatywy podjętej przez Nowoczesn± Firmę wraz z Fundacj± Obserwatorium Zarz±dzania, jak± jest przestrzeń transferu wiedzy skupiona wokół Knowledge Village – edukacyjnego centrum technologicznego.

Celem spotkania na temat "Optymalizacja kosztów zatrudnienia" jest przekazanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat możliwo¶ci zoptymalizowania kosztów zarz±dzania personelem w organizacjach oraz podniesienie ¶wiadomo¶ci osób odpowiedzialnych za zarz±dzanie kadrami odno¶nie nowoczesnych rozwi±zań prawnych, a także skutecznych narzędzi pozwalaj±cych zredukować koszty zarz±dzania personelem.

Konferencja jest okazj± do prze¶ledzenia aktualnych trendów i kierunków w jakich zmierza rynek kadr i płac w Polsce. Do analizy obecnej sytuacji zaproszeni zostan± zarówno eksperci, jak i praktycy na co dzień zajmuj±cy się wdrażaniem nowoczesnych narzędzi w organizacjach.

Spotkanie ekspertów i praktyków w dziedzinie polityki kadrowo – płacowej oraz finansów ma również na celu wymianę do¶wiadczeń i podzielenie się dobrymi praktykami, które znacz±co wpłynęły na działania kadrowo – płacowe w wiod±cych organizacjach w Polsce reprezentuj±cych różnorodne branże.Zarezerwuj miejsce!

 
Oddzwaniamy
Zostaw swój numer telefonu, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie!
Kiedy mamy oddzwonić?
        
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane i pobierz ofertę: